Exupéry


 

 

 • A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojený spoločným cieľom, ktorý je nad nami
 • Ak niekto bedáka, že ho zradil svet, robí tak preto, lebo to on zradil svet. Ak niekto narieka, že láska mu nepriniesla šťastie, robí tak preto, lebo v láske klamal sám seba. Láska nie je len podarúnok, ktorý sa prijíma
 • Ak chcem posúdiť cestu, obrad, či báseň, dívam sa, aký z nich vzišiel človek. Alebo počúvam, ako búši jeho srdce
 • Aj o vetre, ktorý trhá plachty, sa dá povedať, že ich zároveň formuje do tvaru krídel
 • Báseň je výstup na horu
 • Byť verný totiž predovšetkým znamená byť verný sebe
 • Čím by som bol, keby som sa neangažoval? Na to, aby som bol, musím sa angažovať
 • Človek je ten, kto v sebe nosí vyššiu bytosť, ako je on sám
 • Človek sa naplno prejaví,až keď si zmeria svoje sily s prekážkou
 • Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti
 • Darovať, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť samoty
 • Deti musia mať s dospelými veľa trpezlivosti
 • Dobre vidíme iba srdcom. To, čo je podstatné, je pre oči neviditeľné
 • Dospelí sú rozhodne až neuveriteľné čudní
 • Ja, čo mám tak rád lásku, čo tu hľadám?
 • Je krásne plávať, ak sa ti pritom z mora ukazuje breh
 • Kroky ostatných ma nabádajú schovať sa pod zem, kým tvoje ma lákajú zo skrýše ako zvuk hudby
 • Láska je láska až vtedy, keď nečaká, že bude tiež milovaná
 • Láska je predovšetkým počúvanie v tichosti. Milovať, znamená uvažovať
 • Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho
 • Láska je väčšia než príval slov. O láske sa nediskutuje, láska je
 • Ľúbiť, to neznamená pozerať sa jeden na druhého, to znamená pozerať sa spolu tým istým smerom
 • Len ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo modlitbu, a kto je vo vnútri vybudovaný
 • Milovať znamená predovšetkým mlčať a počúvať
 • Nič sa nestratí a dokonca za múrmi schovaný kláštor bude žiariť
 • Nikto sa nemôže súčasne cítiť zodpovedným aj zúfalým
 • Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe
 • Oni to dokázali, prečo ja nie?
 • Pane, neprosím o nevšedný zázrak, ale o silu prijať všedný deň
 • Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom ale voči Bohu
 • Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať
 • Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou je každý čin, pokiaľ ním človek dáva seba samého, aby sa uskutočnil
 • Pred mojím priateľom sa nemusím ospravedlňovať, nemusím sa obhajovať, nemusím nič dokazovať; pri ňom nachádzam pokoj
 • Predtým som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, človek nikdy nestarne
 • Čím viac lásky dáš, tým viac ti jej zostane
 • Priestor vedomia je nepatrný. Vojde sa tam vždy len jeden problém
 • Pripravovať budúcnosť znamená vytvárať prítomnosť
 • Púšť je krásna preto, lebo niekde ukrýva studňu