7 DIVOV SVETA

Maják na ostrove Faros

05.03.2010 23:56
  Maják na ostrove Faros neďaleko Alexandrie bol najvyšším majákom v histórii. Jeho vrchol čnel do výšky 180 metrov. Vďaka svojej výške a stenám z bieleho mramoru bol viditeľný na mori zo vzdialenosti 50 kilometrov. Podľa Plinia mal maják štvorcový pôdorys s 180-190 metrovými stranami....

Rhodský kolos

05.03.2010 23:54
      Možno ste nikdy nevideli kresbu tohto divu sveta. Ale keď ju raz uvidíte, možno sa vám bude zdať, že sa podobá na Sochu slobody. Na rozdiel od Sochy slobody bol Rhodský kolos zobrazením muža.     Hlavným tvorcom sochy bol Charés z Lindu, Lysippov žiak Kolos...

Mauzóleum v Halikarnase

05.03.2010 23:52
  Aj keď výraz mauzóleum nie je celkom neznámy výraz, je vhodné povedať, že v antickom svete bol prvý krát použitý až pri stavbe náhrobku manželky kráľa Satrapa Mausolea. Táto z veľkého smútku a z veľkej lásky k svojmu zosnulému manželovi dala postaviť nebývalý náhrobok v podobe...

Diova socha v Olympii

05.03.2010 23:50
  Na rozdiel od ostatných divov sveta je tento výtvorom jediného človeka. Podľa písomných zdrojov išlo o sochára Feidia z Grécka. Feidias pochádzal z Atén. Žil v piatom storočí pred naším letopočtom a patril k najväčším umelcom. Pocta, ktorá sa mu dostala, je pre dnešného človeka...

Artemidin chrám v Efeze

05.03.2010 23:47
  Kto navštívi Efez, ten si vie predstaviť krásu antického sveta. Efez sa nachádza na území Turecka. V časoch svojej najväčšej slávy bol Efez hlavným mestom gréckej Iónie a rímskej Ázie.Narodil sa tu Homér - prvý epický básnik. Efez je rodiskom aj ďalších slávnych...

Visuté záhrady Semiramis v Babylone

05.03.2010 23:40
  Babylon je známy svojou vežou, o ktorej sa vraví, že bola vežou do neba. Podľa antických opisov mal byť Babylon obkolesený ohromnými hradbami s mnohými bránami. Babylon bol postavený za vlády Nabukadnesara II. v období Novobabylonskej ríše (625-539 pred n. l.). Nabukadnesarovi sa pripisuje...

Egyptské pyramídy

05.03.2010 23:38
  Práve pyramídy sú jediným divom zo siedmich divov sveta, ktoré môžu vidieť ľudia ešte aj dnes v pomerne dobre zachovanej podobe.   Ich vznik sa datuje v období od r. 2700 do 2500 pred naším letopočtom. V Egypte v Gize sa nachádza niekoľko pyramíd. Najväčšou z nich je...