Tajomstvá o živote

  • VŠETKO, ČO POTREBUJETE KU ŠŤASTIU, MÁTE V SEBE.
  • ÚČELOM VÁŠHO ŽIVOTA JE STAŤ SA ČO NAJLEPŠÍM ČLOVEKOM.
  • ZMENA JE NEVYHNUTNÁ, TAK SA JEJ NEVSPIERAJTE A PODRIAĎTE SA TOKU ŽIVOTA.
  • VŠETKY PREKÁŽKY SÚ V SKUTOČNOSTI PONAUČENIA – PRETO SI ICH VÁŽTE A UČTE SA Z NICH.
  • PREŽÍVANIE SKUTOČNOSTI VÁM SPROSTREDKÚVA MYSEĽ, PRETO SA NAUČTE NAŽÍVAŤ SO SVOJOU MYSĽOU V PRIATEĽSTVE.
  • STRACH VÁM UKRADNE ŽIVOTASCHOPNOSŤ – A TAK SA RADŠEJ POSTARAJTE, ABY BOLA VAŠA ODVAHA VÄČŠIA AKO VÁŠ STRACH.
  • MUSÍTE MILOVAŤ SEBA, AŽ POTOM MÔŽETE SKUTOČNE DÁVAŤ LÁSKU INÝM ALEBO OD NICH LÁSKU PRIJÍMAŤ.
  • VŠETKY VZŤAHY SÚ VAŠIMI ZRKADLAMI A VŠETCI ĽUDIA SÚ VAŠIMI UČITEĽMI.
  • SKUTOČNÁ SLOBODA VYCHÁDZA Z TOHO, AKO REAGUJETE NA ŽIVOT, A NIE Z TOHO, AKO S VAMI ŽIVOT ZAOBCHÁDZA.
  • NA KAŽDÚ OTÁZKU JE NAJLEPŠOU ODPOVEĎOU LÁSKA.