HODNOTOVÁ ABECEDA ŽIVOTA

 

A - Aktivita

Aktívnym patrí svet. Cesta k úspechu, spokojnosti a prosperite nevedie cez pasivitu, ale naopak - cez aktivitu

B - Bezpečie

Pocit bezpečia patrí k najcennejším ľudským hodnotám

C - Cesta

Hľadanie smeru a cesty a dodržiavanie kompasu múdrosti vo vývoji človeka je večným rituálom a nutným nástrojom k  vyššej kvalite života. Kto kráča po správnej ceste, dôjde do cieľa. Aj skôr.

D - Dobro

Človeka príroda naprojektovala, aby konal dobro. Dobro  - je nielen pozitívna myšlienka, ale aj silne upokojujúce afrodiziakum v prevencii voči chorobe a pocitu márnosti

E - Energia

Bez energie by život nebol možný. Energiu preto človek musí vedieť tvoriť, šetriť a dopĺňať

F - Filozofia

Filozofia je veda o ľúbení múdrosti. Je preto večným prameňom tých, ktorí chcú rásť

G - Garancia

V dnešnom svete neistôt by človek mal ľuďom garantovať aspoň ľudskosť a vôňu človečiny

i zachovávanie humanizmu

H - Humor

S  humorom sa žije ľahšie, lebo úsmev je jediný bezpečný vírus ľudstva, ktorý je potrebné neustále rozmnožovať

CH - Chvála

Každý človek potrebuje uznanie. Chváliť ľudí a všetko, čo sa podarí, je správny prístup, ktorí sa oplatí rozvíjať a zdokonaľovať

I - Idea

Tajomstvo života spočíva v troch slovách : Myšlienky tvoria veci. Preto IDEA je základným spúšťacím mechanizmom každého pokroku človeka. Cogito, ergo sum ! = Myslím, teda som !

J - Ja

Najsilnejšou a najčastejšou láskou na svete je sebaláska. Akciová spoločnosť JA je najvyšším princípom i hodnotou každého človeka, ktorí chce dospieť k sebarealizácii a najvyššej dostupnej kvalite života. Je to dobrá i zlá hodnota, záleží od miery racionálneho prístupu každej individuality. Ja - učí človeka najmä brať. Naproti tomu slovo " My"  - pomáha človeku viac dávať

K  - Krása

Krása je hodnota a silne zakorenená pozitívna emócia, ktorú ľudia milujú

L - Láska

Po živote a zdraví, najcennejšia ľudská hodnota

M - Múdrosť

Múdrosť je najcennejším bohatstvom zdravého človeka. Múdrosť produkuje efektívne myšlienky

a tie otvárajú bránu do sveta k nepoznaným obzorom a vyššej kvalite bytia

N - Novinka

Nové veci, myšlienkové prúdy a činnosti sú jedinou neobmedzenou energiou na svete a inovácie sú hlavným zdrojom pokroku ľudstva

O - Odpustenie

Odpustenie je prejavom vnútornej sily a zrelosti človeka. Schopnosť vedieť  odpúšťať a zabúdať je vynikajúcim regeneračným nástrojom psychiky človeka a nenahraditeľným ventilom k odstráneniu rezerv v blokovaní vlastnej energie

P - Pravda

Žiť v pravde je najväčším oslobodením človeka. Pravda je pokorou i karmou a určite patrí medzi najcennejšie hodnoty človeka v dnešnom drsnom svete plnom falošnosti, zrady, bezprávia, nepravdy a brutality

R - Radosť

Radosť je hodnota vzbudzujúca úsmev, podporujúca šťastie a rozjasňujúca všetky chmáry na životnej oblohe človeka

S - Sloboda

Sloboda je najúžasnejší rozmer hodnôt. Nikdy ju však nedokáže plne pochopiť ten, kto nespoznal aspoň dočasne na vlastnej koži aj neslobodu

T - Teplo

Slnko je svetlom i teplom pre človeka. Teplo je jeden zo základných najpríjemnejších pocitov a prejavov zdravia. Je predovšetkým kráľovnou najnižších - t.j. fyziologických potrieb v hierarchickej motivačnej pyramíde človeka

U - Úspech

Úspech je hodnotovou métou,  o ktorú  usiluje prirodzene každý rozumný človek. Rozdiel je v uhloch pohľadu, mentálnom postoji, vkuse, hodnotovej zralosti a múdrosti. Lebo úspechom pre každého môže byť niečo úplne iné...

V - Viera

Viera je nutným predpokladom k realizácii pokroku a kráľovnou medzi troma gráciami - popri vôli a vytrvalosti. Vieru vyjadruje v stratégii aj výzia. Bez vízie by nebolo stratégie, ani plánov, ani dobrých cieľov a mora vecí, skutkov a produktov, ktoré človek už dokázal vytvoriť a ktoré ešte len vytvorí.  Čím viac  neistôt a zmien, tým menej ľudí /si/ dokáže veriť...

Z - Zdravie

Je pre človeka absolútne najvyššou základnou hodnotovou prioritou i najcennejším bohatstvom i predpokladom k plnohodnotnému - a teda aj tvorivému životu

 

 

                                                                                                                                        / Emil  Burák , časopis  Pozitívne myslenie/