Aforizmy o láske

 

Láska nemusí byť vždy

jediným východiskom z nudy.                                                                                

  

 

Keď muž a žena myslia na to isté

väčšinou sa to stane.

 

Manželstvo na papieri

môže skončiť v koši.

 

Na dokazovanie lásky

niekedy postačia aliby.

 

Na láske je najkrajšie to

čo nevidíme.

 

Srdce darované na Valentína

nemusí byť od toho správneho darcu.Read more: https://citanie.madness.sk/view-20155.php#ixzz0TjY9jE46

 

 

 

 

 

Láska

Láska je mocnejšia ako sila a múdrejšia ako filozofia.(Wilde)

Láska je začiatok všetkých veľkých činov.( Kollár)

Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť.(Němcová)

Láska je životom ženy a epizódou v živote muža.(Paul)

Láska je otvorená fľaša sódy: vyprchá rýchlejšie, ako sa stačíme napiť.(Twain)

Láska je všetkých vášní najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.(Voltaire)

Láska je prales, kto tam raz vkročí, je očarený a späť nenájde cestu.(Vrchlický)

Láska je peňazokaz, ktorý mení haliere na zlaté mince a zlaté mince často na haliere. Balzac)

Kto raz prežil veľkú lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný z toho, že sa z nej vyliečil.(Schiller)

V láske sa srieda radosť i bolesť.(Byron)

Čím máme viac lásky, tým sa ľahšie pretĺkame svetom.(Kant)

Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo. (Ruskin)

Nečakajme, aby sa ten, koho ľúbime, podobal nášmu ideálu, ale naopak – ideál prispôsobme tomu, koho ľúbime.(Maurois)

Ak chceš byť milovaný, miluj!(Seneca)

Ak niekto v živote poznal hoci aj sto žien, ešte vôbec nemusel poznať lásku. (Čapek)

Veľká láska sa rodí z malého poznania.(Chesterton)

Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou. (Buddha)

 

 

 

Hlboko ľúbiť jedným smerom znamená viac ľúbiť všetkými ostatnými smermi.
Anne-Sophie Swetchine

Hlboko ľúbiť jedným smerom znamená viac ľúbiť všetkými ostatnými smermi.
Anne-Sophie Swetchine

Nič neuberie na chuti arašídového masla viac ako neopätovaná láska.
Charles M. Schulz

Ľúbiť a byť ľúbený je ako cítiť slnko z oboch strán.
David Viscott

Láska ktorá sa nezakladá na priateľstve je ako dom postavený na piesku.
Ella Wheeler Wilcox

Láska je triumf predstavivosti nad inteligenciou.
H. L. Mencken

Existuje liek na lásku - ešte väčšia láska.
Henry David Thoreau

Priateľstvo je určite najlepším balzamom na ranu z nešťastnej lásky.
Jane Austen

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.
Terézia z Lisieux

Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.
Matka Tereza

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.
Ján Pavol II.

Čo je na prvej láske najpôvabnejšie? Že málokedy končí sobášom.
Honoré de Balzac

Filozofom lásky sa stáva ten, kto ju nepozná.
Denis Diderot