Čo sú hoaxy

20.11.2009 19:22

 

Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu znamená:
Falešnou zprávu, Mystifikaci, Novinářskou kachnu, Podvod, Poplašnou zprávu, Výmysl, Žert, kanadský žertík.

V počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečným virem.

Jak HOAX poznáme
 

Typický text poplašné zprávy obsahuje většinou tyto body:


 

 • Popis nebezpečí (viru)
  Smyšlené nebezpečí (vir) bývá stručně popsané, v případě viru bývá uváděný i způsob šíření.

   
 • Ničivé účinky viru
  Zde záleží převážně na autorově fantazii. Ničivé účinky mohou být celkem obyčejné, třeba zformátování disku nebo už míň důvěryhodné - zběsilý útěk myši do ledničky, roztočení HDD opačným směrem, výbuch počítače... Autoři hororů zde mohou hledat inspiraci.

   
 • Důvěryhodné zdroje varují
  Ve většině případů se pisatel poplašné zprávy snaží přesvědčit, že varování přišlo od důvěryhodných zdrojů ("IBM a FBI varují" nebo "Microsoft upozorňuje" atd...)

   
 • Výzva k dalšímu rozeslání
  Tento bod HOAX vždy obsahuje! Mnoho nezkušených uživatelů se nechá zprávou napálit a bez přemýšlení výzvu uposlechnou. Právě proto se tyto nesmysly lavinovitě šíří.

   
Jako hoax můžeme také označit šířenou zprávu, která je obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží.

V praxi můžeme použít následující pravidlo:
Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další adresy, je to podezřelé a s největší pravděpodobností HOAX. Občas to také může být původně opravdová prosba o pomoc, ale i ty svého největšího šíření dosáhnou v dobe, kdy jsou již neaktuální.
 


 

Pokud podobnou zprávu obdržíte a nemáte jistotu, můžete si prohlédnout některý ze seznamů HOAXů a určitě tam obdobu doručené zprávy najdete. Také pravděpodobnost, že byste stopnutím podezřelého e-mailu někomu uškodili, je minimální. Šířením hoaxů a jiných řetězových e-mailů se uživatel proviňuje proti pravidlům Netikety - pravidel chování na Internetu.V databázi serveru HOAX.CZ najdete klasické hoaxy:

 

 • Varování před smyšlenými viry a různými útoky na počítač
  Nejčastější typ poplašných e-mailů.

   
 • Popis jiného nereálného nebezpečí
  Zprávy varují před vymyšleným nebezpečím z běžného života - mimo oblast výpočetní techniky. Často obsahují směs lží a polopravd, které nezasvěcený člověk nemůže s jistotou posoudit.

   
 • Falešné prosby o pomoc
  1. Kdysi skutečná prosba o pomoc, většinou se masově rozšíří až po její aktuálnosti. Typickým příkladem jsou prosby o darování krve pro nemocného člověka.
    
  2. Trapný pokus o žert, který útočí na základní lidské city.
    

   
 • Fámy o mobilních telefonech
  Vymyšlené, zkreslené nebo neúplné informace o mobilních telefonech. Většinou bývají také masově šířené.

   
 • Petice a výzvy
  1. Smyšlená petice jako žert.
  2. Nedomyšlená snaha boje za určitou věc. Petice šířená e-mailem často neobsahuje potřebné údaje podepisujících se (pokud je lze takto označit), aby petice byla platná. Naopak, jestliže ke jménu připojíte další osobní údaje, dáváte je k dispozici komukoliv, kdo e-mail dostane. Zpráva s vašimi údaji se šíří pyramidovitě v mnoha různých variantách na další adresy. Kdykoliv může být změněn i text údajné petice a váš podpis může být pod něčím, s čím nesouhlasíte.
    

 • Pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky
  1. Většinou to jsou různé obdoby pyramidových her. Podle našich zákonů jsou pyramidové hry zakázány, proto se je organizátoři snaží maskovat jako prodej různých produktů. Tyto nabídky mají stejný základ: koupím produkt od zapojeného účastníka(ů), tím již zapojené členy posunu o pozici výš a snažím se přesvědčit jiné, aby produkt koupili a moji pozici také vylepšili. Pokud je trh nasycen - a to díky pyramidovému způsobu je poměrně rychle - poslední mají minimální šanci, že někdo další se připojí, a jsou to pouze jejich peníze, které pomohly alespoň částečně vrátit náklady zapojeným předchůdcům.
  2. Nabídky na odměnu nebo slevu na služby za hromadné rozeslání e-mailů. Pořádně si rozmyslete, jestli je slíbená odměna dostatečnou kompenzací za obtěžování vašich přátel.
  3. Žertovná zpráva, ve které se slibuje za její další rozeslání lákavá odměna.

 • Řetězové dopisy štěstí
  Čínské modlitby a různé dopisy štěstí šířené z pověrčivosti nebo z neznalosti.

 • Žertovné zprávy
  Různé žertovné zprávy, které si posílají kamarádi a známí. Zde bych pouze připomněl, že ne všichni mají stejný smysl pro humor, a proto není vhodné je hromadně šířit na všechny adresy.

a také ukázky vyloženě podvodných e-mailů:

 • Nigerijské podvodné e-maily (SCAM 419)
  Podvodníci rozesílají e-maily s lákavými nabídkami na velkou sumu peněz. Údajnými odesílateli jsou například vdovy po bohatém podnikateli, které žádají o pomoc při převodu peněz ze země. Jako odměna za pomoc je slíbeno až několik miliónů dolarů. Hlavní trik podvodu je v tom, že nachytaná oběť je nucena postupně platit několikatisícové poplatky na údajné výdaje spojené s převodem peněz, který je stále pod různými záminkami odkládán.
 • Podvodné loterie
  Uživatelům je rozeslán e-mail, že vyhráli vysokou cenu v mezinárodní loterii. Do údajného slosování se dostali například výběrem e-mailových adres z celého světa a právě ta jejich vyhrála. Když se šťastlivec o svoji výhru přihlásí, dozví se, že musí před vyplacením výhry zaplatit manipulační poplatek ve výši několika desítek až tisíce EUR. Tento poplatek samozřejmě není možné strhnout z vyplácené výhry. I když naivní šťastlivec zaplatí, žádnou výhru neobdrží. vymáhání výhry je nereálné a šance na vrácení peněz nulová.
   
 • PHISHING (rhybaření)
  Na velké množství adres jsou rozeslány podvodné dopisy, které na první pohled vypadají jako informace z určité banky. Tyto dopisy plně využívají tzv. sociální inženýrství. Příjemce je informován o údajné nutnosti vyplnit údaje v připraveném formuláři, jinak mu může být zablokován účet, nebo jinak jinak omezena možnost využití svých finančních prostřednků. V e-mailu byvá uveden odkaz na připravené stránky s formulářem, které jakoby odkazovaly na server banky. Ve skutečnosti je uživatel přesměrován na cizí server, ale vytvořený ve stejném stylu, jako jsou stránky příslušné instituce. Chycený uživatel nepozná rozdíl a může vyplnit předvolená políčka , kde jsou po něm požadovány důvěrné informace - čísla účtu, kódy k internetovému bankovnictví, pin pro platbu atd. Takto získané údaje mohou podvodníci velice snadno zneužít.


Podvodných e-mailů bývají deně rozesílány desítky druhů. Databáze obsahuje pouze jejich část, jako typické nebo něčím zvlášť zajímavé.Cílem je názorně ukázat, jaké nebezpečí číhá na uživatele Internetu.

Jedinou obranou proti těmto podvodům je rozumné uvažování !!!
Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu znamená:
Falešnou zprávu, Mystifikaci, Novinářskou kachnu, Podvod, Poplašnou zprávu, Výmysl, Žert, kanadský žertík.

V počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečným virem.

Jak HOAX poznáme
 

Typický text poplašné zprávy obsahuje většinou tyto body:


 

 • Popis nebezpečí (viru)
  Smyšlené nebezpečí (vir) bývá stručně popsané, v případě viru bývá uváděný i způsob šíření.

   
 • Ničivé účinky viru
  Zde záleží převážně na autorově fantazii. Ničivé účinky mohou být celkem obyčejné, třeba zformátování disku nebo už míň důvěryhodné - zběsilý útěk myši do ledničky, roztočení HDD opačným směrem, výbuch počítače... Autoři hororů zde mohou hledat inspiraci.

   
 • Důvěryhodné zdroje varují
  Ve většině případů se pisatel poplašné zprávy snaží přesvědčit, že varování přišlo od důvěryhodných zdrojů ("IBM a FBI varují" nebo "Microsoft upozorňuje" atd...)

   
 • Výzva k dalšímu rozeslání
  Tento bod HOAX vždy obsahuje! Mnoho nezkušených uživatelů se nechá zprávou napálit a bez přemýšlení výzvu uposlechnou. Právě proto se tyto nesmysly lavinovitě šíří.

   
Jako hoax můžeme také označit šířenou zprávu, která je obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží.

V praxi můžeme použít následující pravidlo:
Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další adresy, je to podezřelé a s největší pravděpodobností HOAX. Občas to také může být původně opravdová prosba o pomoc, ale i ty svého největšího šíření dosáhnou v dobe, kdy jsou již neaktuální.
 


 

Pokud podobnou zprávu obdržíte a nemáte jistotu, můžete si prohlédnout některý ze seznamů HOAXů a určitě tam obdobu doručené zprávy najdete. Také pravděpodobnost, že byste stopnutím podezřelého e-mailu někomu uškodili, je minimální. Šířením hoaxů a jiných řetězových e-mailů se uživatel proviňuje proti pravidlům Netikety - pravidel chování na Internetu.V databázi serveru HOAX.CZ najdete klasické hoaxy:

 

 • Varování před smyšlenými viry a různými útoky na počítač
  Nejčastější typ poplašných e-mailů.

   
 • Popis jiného nereálného nebezpečí
  Zprávy varují před vymyšleným nebezpečím z běžného života - mimo oblast výpočetní techniky. Často obsahují směs lží a polopravd, které nezasvěcený člověk nemůže s jistotou posoudit.

   
 • Falešné prosby o pomoc
  1. Kdysi skutečná prosba o pomoc, většinou se masově rozšíří až po její aktuálnosti. Typickým příkladem jsou prosby o darování krve pro nemocného člověka.
    
  2. Trapný pokus o žert, který útočí na základní lidské city.
    

   
 • Fámy o mobilních telefonech
  Vymyšlené, zkreslené nebo neúplné informace o mobilních telefonech. Většinou bývají také masově šířené.

   
 • Petice a výzvy
  1. Smyšlená petice jako žert.
  2. Nedomyšlená snaha boje za určitou věc. Petice šířená e-mailem často neobsahuje potřebné údaje podepisujících se (pokud je lze takto označit), aby petice byla platná. Naopak, jestliže ke jménu připojíte další osobní údaje, dáváte je k dispozici komukoliv, kdo e-mail dostane. Zpráva s vašimi údaji se šíří pyramidovitě v mnoha různých variantách na další adresy. Kdykoliv může být změněn i text údajné petice a váš podpis může být pod něčím, s čím nesouhlasíte.
    

 • Pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky
  1. Většinou to jsou různé obdoby pyramidových her. Podle našich zákonů jsou pyramidové hry zakázány, proto se je organizátoři snaží maskovat jako prodej různých produktů. Tyto nabídky mají stejný základ: koupím produkt od zapojeného účastníka(ů), tím již zapojené členy posunu o pozici výš a snažím se přesvědčit jiné, aby produkt koupili a moji pozici také vylepšili. Pokud je trh nasycen - a to díky pyramidovému způsobu je poměrně rychle - poslední mají minimální šanci, že někdo další se připojí, a jsou to pouze jejich peníze, které pomohly alespoň částečně vrátit náklady zapojeným předchůdcům.
  2. Nabídky na odměnu nebo slevu na služby za hromadné rozeslání e-mailů. Pořádně si rozmyslete, jestli je slíbená odměna dostatečnou kompenzací za obtěžování vašich přátel.
  3. Žertovná zpráva, ve které se slibuje za její další rozeslání lákavá odměna.

 • Řetězové dopisy štěstí
  Čínské modlitby a různé dopisy štěstí šířené z pověrčivosti nebo z neznalosti.

 • Žertovné zprávy
  Různé žertovné zprávy, které si posílají kamarádi a známí. Zde bych pouze připomněl, že ne všichni mají stejný smysl pro humor, a proto není vhodné je hromadně šířit na všechny adresy.

a také ukázky vyloženě podvodných e-mailů:

 • Nigerijské podvodné e-maily (SCAM 419)
  Podvodníci rozesílají e-maily s lákavými nabídkami na velkou sumu peněz. Údajnými odesílateli jsou například vdovy po bohatém podnikateli, které žádají o pomoc při převodu peněz ze země. Jako odměna za pomoc je slíbeno až několik miliónů dolarů. Hlavní trik podvodu je v tom, že nachytaná oběť je nucena postupně platit několikatisícové poplatky na údajné výdaje spojené s převodem peněz, který je stále pod různými záminkami odkládán.
 • Podvodné loterie
  Uživatelům je rozeslán e-mail, že vyhráli vysokou cenu v mezinárodní loterii. Do údajného slosování se dostali například výběrem e-mailových adres z celého světa a právě ta jejich vyhrála. Když se šťastlivec o svoji výhru přihlásí, dozví se, že musí před vyplacením výhry zaplatit manipulační poplatek ve výši několika desítek až tisíce EUR. Tento poplatek samozřejmě není možné strhnout z vyplácené výhry. I když naivní šťastlivec zaplatí, žádnou výhru neobdrží. vymáhání výhry je nereálné a šance na vrácení peněz nulová.
   
 • PHISHING (rhybaření)
  Na velké množství adres jsou rozeslány podvodné dopisy, které na první pohled vypadají jako informace z určité banky. Tyto dopisy plně využívají tzv. sociální inženýrství. Příjemce je informován o údajné nutnosti vyplnit údaje v připraveném formuláři, jinak mu může být zablokován účet, nebo jinak jinak omezena možnost využití svých finančních prostřednků. V e-mailu byvá uveden odkaz na připravené stránky s formulářem, které jakoby odkazovaly na server banky. Ve skutečnosti je uživatel přesměrován na cizí server, ale vytvořený ve stejném stylu, jako jsou stránky příslušné instituce. Chycený uživatel nepozná rozdíl a může vyplnit předvolená políčka , kde jsou po něm požadovány důvěrné informace - čísla účtu, kódy k internetovému bankovnictví, pin pro platbu atd. Takto získané údaje mohou podvodníci velice snadno zneužít.


Podvodných e-mailů bývají deně rozesílány desítky druhů. Databáze obsahuje pouze jejich část, jako typické nebo něčím zvlášť zajímavé.Cílem je názorně ukázat, jaké nebezpečí číhá na uživatele Internetu.

Jedinou obranou proti těmto podvodům je rozumné uvažování !!!