čínsky horoskop

01.03.2010 19:21

Potkan

Rok Obdobie
1912 18. Feb 1912 - 05. Feb 1913
1924 05. Feb 1924 - 23. Jan 1925
1936 24. Jan 1936 - 10. Feb 1937
1948 10. Feb 1948 - 28. Jan 1949
1960 28. Jan 1960 - 14. Feb 1961
1972 15. Feb 1972 - 02. Feb 1973
1984 02. Feb 1984 - 19. Feb 1985
1996 09. Feb 1996 - 06. Feb 1997
2008 07. Feb 2008 - 25. Jan 2009

Potkan je šarmantný ale aj útočný. Na prvý pohľad pôsobí vyrovnane a milo. Na to sa však nespoliehajte. Zdanie klame. Ukrýva neustály nepokoj a útočnosť. Je aj nervózny, netrpezlivý a zlostný. Má rád spoločnosť a rád si poklebetí na účet iných. Neznáša však kritiku, preto sa sám nerád zdôveruje. Túži po zisku. Rád zneužíva na ceste za svojím cieľom. Žije v neustálom strachu pred biedou.

Zamestnanie: Najradšej také, kde treba pracovať hlavou a nie rukami. Rád využíva prácu iných.Jeho um je prenikavý a kritický. Je dobré dať na jeho rady.

Vzťahy: V láske citlivý a vášnivý.

Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope: Partnerstvo s Drakom, ktorý mu poskytne silu a vyrovnanosť výmenou za jeho kritický rozum. Mohol by sa dohodnúť s Byvolom, pri ktorom získa predovšetkým istotu. Opica Potkana fascinuje, hoci si to nerád priznáva. Bezhlavo sa do nej zaľúbi a Opica sa na ňom výborne zabáva. Koňovi by sa mal vyhýbať, je priveľký individualista a príliš nezávislý, aby znášal malichernosť a ziskuchtivosť Potkana. Zlým obchodom môže prísť o majetok a neopätovanou láskou o šťastie. Tretiu etapu prežije pokojne a starobu bezstarostne, ak sa narodil v lete. Život pre neho nastavuje veľa pascí. Mnohí skončia vo väzení alebo zomrú nečakanou smrťou.

Byvol

Byvol

Rok Obdobie
1913 06. Feb 1913 - 25. Jan 1914
1925 24. Jan 1925 - 12. Feb 1926
1937 11. Feb 1937 - 30. Jan 1938
1949 29. Jan 1949 - 16. Feb 1950
1961 15. Feb 1961 - 04. Feb 1962
1973 03. Feb 1973 - 22. Jan 1974
1985 20. Feb 1985 - 08. Feb 1986
1997 07. Feb 1997 - 27. Jan 1998
2009 26. Jan 2009 - 14. Feb 2010

Byvol je trpezlivý, nenápadný, presný a metodický. Vzbudzuje dôveru a preto máva úspech. Je zádumčivý a má rád samotu. Dosť často je ale aj cholerik a násilník. Vtedy mu treba ísť z cesty, lebo môže byť nebezpečný. Pôsobí síce mierumilovne, ale je tvrdohlavý a neznáša, keď sa mu niečo nedarí. Žena-Byvol je výbornou domácou paňou a hostiteľkou. Často je hlavou rodiny ona. Byvol narodený v zime bude mať príjemný život. Ak sa však narodil v lete, musí stále ťažko robiť a nikdy nenájde pokoj.

Zamestnanie: Má vodcovskú povahu a v prípade potreby vie byť dobrým rečníkom, hoci vo svojej podstate je skôr mlčanlivý. Je výhodné mať v rodine Byvola, najmä ak vlastníte obchod.

Vzťahy: Nedopustí, aby člen jeho rodiny alebo niekto z jeho okolia podľahol módnym výstrelkom. Rodina zaujíma v jeho živote dôležité miesto. Byvol sa rád drží starých zvyklostí. Miluje svoju rodinu a je pyšný na svoje deti. Je však prísny, vyžaduje slepú poslušnosť a všetkým dáva pocítiť svoju moc, hlavne v staršom veku.

Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope: Ideálnym manželským a životným partnerom Byvola je Kohút. Majú spolu veľa spoločné. Byvol nezazlieva Kohútovi jeho výstrednosti. Aj Potkan je vhodným partnerom - keď sa raz do Byvola zamiluje, zostane mu verný. Had je síce svojou podstatou neverný, ale je dostatočne múdry na to, aby nestaval na obdiv svoje city. Tak ako Potkana, aj Byvola fascinuje Opica. Jej vynachádzavosť a fantázia mu môžu dopomôcť k úspechu, ale na druhej strane by to znamenalo koniec pokojnému životu, ktorý Byvol potrebuje ku šťastiu. Koza sa pre Byvola nehodí vôbec - jej náladovosť a nevyrovnanosť by boli pre neho ťažkou skúškou nervov. Byvol by si v žiadnom prípade nemal začínať s Tigrom. Znamenalo by to boj na život a na smrť.

Tiger

Tiger

Rok Obdobie
1914 26. Jan 1914 - 13. Feb 1915
1926 13. Feb 1926 - 01. Feb 1927
1938 31. Jan 1938 - 18. Feb 1939
1950 17. Feb 1950 - 05. Feb 1951
1962 05. Feb 1962 - 24. Jan 1963
1974 23. Jan 1974 - 10. Feb 1975
1986 09. Feb 1986 - 28. Jan 1987
1998 28. Jan 1998 - 15. Feb 1999
2010 15. Feb 2010 - 02. Feb 2011

Nikomu sa nepodriaďuje, je vzpurný a divoký. Vždy je pripravený na boj. Občas ho treba, hoci i násilím, zadržať, pretože môže zaviesť do nešťastia dôverčivých, ktorí ho nasledujú. Jeho odvaha je nedisciplinovaná. Je ťažké odolať jeho príťažlivosti a jeho prirodzená autorita mu dodáva prestíž. dosiahne poslušnosť druhých, ale sebe rozkazovať nedá. A predsa sa aj jemu môže stať, že bude tak dlho váhať s rozhodnutím, že bude neskoro. Jeho život je poznačený výnimočnými udalosťami a nečakanými situáciami, všade naňho číha nebezpečenstvo. na staré kolená - ak sa ich pri svojom nebezpečnom spôsobe života dožije - bude konečne žiť pokojne.

Zamestnanie: Ak sa mu podarí ovládať sa, alebo uvažovať skôr než niečo podnikne, ak počúvne dobré rady a bude opatrnejší, jeho úspech je istý. Tiger môže mať šance vo všetkých povolaniach, ktoré vyžadujú odvahu a kde nemá nadriadených.

Vzťahy: Je schopný veľkej lásky, ale len málokedy v nej nájde svoje šťastie, pretože je príliš vášnivý.

Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope: Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope: Ušľachtilý a čestný Kôň, silný a vyrovnaný Drak, verný a spravodlivý Pes sú pre Tigra najvhodnejšími partnermi. Hadovi by sa mal vyhýbať, nemá pre Tigrove slabosti pochopenie. Opica je zase príliš prefíkaná a ľstivá a ľahko by Tigra podviedla, či už v láske, alebo v obchodných vzťahoch. V žiadnom prípade by sa Tiger nemal dať do spolku s Byvolom. Sú protipólmi v myslení a navzájom by sa zničili. Ani s Mačkou nevychádza Tiger najlepšie.

Zajac

Mačka (Zajac)

Rok Obdobie
1915 14. Feb 1915 - 02. Feb 1916
1927 02. Feb 1927 - 22. Jan 1928
1939 19. Feb 1939 - 07. Feb 1940
1951 06. Feb 1951 - 26. Jan 1952
1963 25. Jan 1963 - 12. Feb 1964
1975 11. Feb 1975 - 30. Jan 1976
1987 29. Jan 1987 - 16. Feb 1988
1999 16. Feb 1999 - 04. Feb 2000
2011 03. Feb 2011 - 22. Jan 2012

V niektorých starších horoskopoch je Mačka uvádzaná ako Zajac. Je to najšťastnejšie znamenie. Je zručná, nadaná, má zdravú, nie však prehnanú ctižiadosť. Je príjemným spoločníkom, je diskrétna, rezervovaná, ušľachtilá. Rada stavia na obdiv svoje dobré vlastnosti, pretože vie, ako sa ľuďom zapáčiť a ako získať ich spoluprácu. Vie sa šikovne vyjadrovať. Je povrchná. Mačka sa nedá ľahko vyviesť z rovnováhy. Nenávidí všetko, čo prináša problémy a nepokoj. Bezbrannosť ju privádza na okraj šialenstva, niekedy aj smrti. často sa však za jej nežnosťou skrýva až zlovestná sila.

Zamestnanie: Mačka správne špekuluje a má schopnosť vycítiť dobrý obchod alebo vhodnú príležitosť. Vo finančných záležitostiach má šťastnú ruku. Vie šikovne viesť obchody a kto s ňou raz uzavrel zmluvu, musí ju chtiac-nechtiac dodržať. V podstate je mierna a je veľmi uvážlivým obchodníkom. Jej opatrnícka povaha, vyberaný vkus, šarm a zmysel pre obchod jej dopomáhajú k úspechu v rôznych povolaniach.

Vzťahy: Istota a harmónia sú pre ňu nevyhnutné. Ľahko sa rozplače, ale rovnako rýchlo jej slzy vyschnú. Melanchólia žien - Mačiek im pridáva na zaujímavosti a dodáva im šarm. Je nežná a pozorná, dokáže milovať a byť verná, ale má aj sklon zanedbávať svoju rodinu. Nemá pre ňu ten pravý zmysel. Nelipne priveľmi na svojich rodičoch ani deťoch. Uprednostňuje priateľov, ktorých si môže sama vybrať. Materinský inštinkt ženy - Mačky nie je veľmi vyvinutý, ale napriek tomu si svoje povinnosti vždy splní.

Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope: Mačka si dobre rozumie s Kozou, oceňuje jej umelecké nadanie. Pripraví Koze pohodlný dom a bezstarostný život a jej nálady bude prijímať s nadhľadom. Aj čestný Pes a svedomitá Sviňa sú pre Mačku vhodnými partnermi. Kohút jej svojim vystatovaním ide na nervy a Potkan by sa jej mal vyhýbať. Vzťahy s Tigrom, či už v láske alebo v povolaní, bývajú napäté. Mačka je v tomto vzťahu tá slabšia a pri hádkach sa stiahne.

Drak

Drak

Rok Obdobie
1916 03. Feb 1916 - 22. Jan 1917
1928 23. Jan 1928 - 09. Feb 1929
1940 08. Feb 1940 - 26. Jan 1941
1952 27. Jan 1952 - 13. Feb 1953
1964 13. Feb 1964 - 01. Feb 1965
1976 31. Jan 1976 - 17. Feb 1977
1988 17. Feb 1988 - 05. Feb 1989
2000 05. Feb 2000 - 23. Jan 2001

Drak prekypuje životným elánom a podnikavosťou. Je úprimný, spoľahlivý, dokonalý. Nie je schopný malichernosti a pokrytectva. Neovláda diplomaciu. Neľutuje námahu, tvrdo drie a nepýta sa, či sa to oplatí. Všade hľadá dokonalosť . Kladie vysoké nároky na seba i na druhých. Je až neúnosne svedomitý. Žiada veľa, ale s neuveriteľnou veľkorysosťou aj rozdáva.  Drak je impulzívny a tvrdohlavý. Nerád sa viaže. V prvej etape života bude mať ťažkosti, pretože kladie na svoje okolie priveľké nároky.

Zamestnanie: Jeho názory treba brať vážne. Jeho rady bývajú dobré. Má vplyv na svoje okolie, ktoré ho poslúcha. Stojí v priaznivej konštelácii a je symbolom života a rastu.

Vzťahy: Dáva sa klamať i vlastnými citmi. Úspechy má aj v láske a hoci sa sám skutočne zamiluje len málokedy, býva často milovaný. Často býva stredobodom milostných afér, alebo spôsobí milostnú drámu bez toho, aby o tom vedel. Ženy narodené v tomto znamení mávajú veľa obdivovateľov a dostávajú početné ponuky k sobášu. Svojich rodičov hodnotí prísne. Pretože je múdrejší ako jeho blížni, bude sa cítiť nepochopený.

Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope: Mohol by šťastne žiť s Potkanom - hoci Potkan toto spojenie využije vo svoj prospech - ale prispeje k spoločnému šťastiu nadaním vo veciach finančných. To isté platí aj o Hadovi - jeho humor dokáže otupiť ostré hrany Drakovej povahy. A Drak bude obdivovať krásu ženy-Hada a bude na toto vlastníctvo pyšný. Vystatovačný Kohút s radosťou vyzbiera omrvinky Drakovho úspechu. Opica a Drak sa vzájomne dopĺňajú v láske i povolaní. Spojenie sily a ľsti je obom na úžitok. Partnerstvo Draka s Tigrom nebude mať hladký priebeh. Pes je príliš kritický a pesimistický, ale často má podobné ideály. Na dlhodobý vzťah sa nehodia. Pes je priveľký realista - čo by Drak lietajúci často v oblakoch nezniesol.

Had

Had

Rok Obdobie
1917 23. Jan 1917 - 10. Feb 1918
1929 10. Feb 1929 - 29. Jan 1930
1941 27. Jan 1941 - 14. Feb 1942
1953 14. Feb 1953 - 02. Feb 1954
1965 02. Feb 1965 - 20. Jan 1966
1977 18. Feb 1977 - 06. Feb 1978
1989 06. Feb 1989 - 26. Jan 1990
2001 24. Jan 2001 - 11. Feb 2002

Had je tajomné zviera a všetky národy sveta mu pripisujú zvláštny význam, či už v dobrom, alebo zlom zmysle. Je obdivovaný, múdry, rozhodný a príťažlivý. Fakty, skúsenosti, rady a úsudky iných ho ovplyvnia len málokedy. Neznáša porážku, neúspech. Miluje peniaze a majetok K človeku, ktorý sa ocitne v núdzi, má súcit. Pomôže mu radou i činom, len peniazmi nie. Svojho chránenca si privlastní a s pravým hadím inštinktom privinie na svoju hruď, až sa chudák nemôže pohnúť a často sa aj zadusí.

Zamestnanie: Rozhodnutý dosiahnuť svoj cieľ, bude Had neúprosne postupovať a rýchlo konať. Čo si raz zaumienil, to sa mu musí podariť. Vo finančných záležitostiach má šťastie. Hodí pre všetky povolania, kde možno dobre zarobiť. Neznáša však riziko a keďže je od prírody lenivý, ani ťažkú prácu.

Vzťahy: Muž-Had je šarmantný, citlivý, má príjemné správanie a zmysel pre humor. Žena-Had je pôvabná a krása jej často dopomáha k veľkému úspechu. V láske je vlastnícky a žiarlivý, aj keď sám nemiluje. Aj tu si svoju obeť privinie veľmi pevne, Aby obmedzil partnerku máva veľa detí. Nestále city a sklon k milostným dobrodružstvám.

Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope: Byvol má tiež rád veľkú rodinu a preto s ním Had môže žiť v šťastnom manželstve. Hlavne pokiaľ Byvol zostane pánom v dome. Had mu to s radosťou prenechá. Partnerstvo Hada a Kohúta prinesie nejeden spor, hoci sa k sebe vlastne dobre hodia, lebo si navzájom korigujú svoje chyby. Beda Svini!  Had dá voľný priechod najhorším vlastnostiam a bezbrannú a dôverčivú Sviňu si veľmi rýchlo zotročí a zmanipuluje. Sám by sa však mal mať na pozore pred Tigrom. Ten by ho vedel zničiť.

Kôň

Kôň

Rok Obdobie
1918 11. Feb 1918 - 31. Jan 1919
1930 30. Jan 1930 - 16. Feb 1931
1942 15. Feb 1942 - 04. Feb 1943
1954 03. Feb 1954 - 23. Jan 1955
1966 21. Jan 1966 - 04. Feb 1967
1978 07. Feb 1978 - 27. Jan 1979
1990 27. Jan 1990 - 14. Feb 1991
2002 12. Feb 2002 - 31. Jan 2003

Kôň je statný, sebaistý a elegantný. Rád sa ukazuje medzi ľuďmi. Je zhovorčivý, žoviálny, galantný, sympatický, prívetivý, dobre vychovaný a všeobecne obľúbený. Je horkokrvný a netrpezlivý a keď sa dá strhnúť hnevom, môže si veľa vecí pokaziť. Je veľký egoista. Chce, aby si ho jeho okolie cenilo, túži po uznanlivom súhlase, chvále, lichôtkach. Často si dokáže - aj napriek svojim dobrým vlastnostiam - pokaziť život. Prvé dve etapy života prežije nepokojne. Tretiu etapu života prežije už mierne.

Zamestnanie: Ak to chce v živote niekam dotiahnuť, mal by sa stále ovládať. Vie šikovne zaobchádzať s ľuďmi. Je pohotový. Rýchlo uhádne myšlienky partnera a vopred vyvráti jeho argumenty. Ak jeho ctižiadosť zvíťazí nad vášňou, môže byť šťastný a úspešný.  Je výrečný, preto mu sedí politika.

Vzťahy: Veľmi skoro opustí rodičovský dom a to sa nezaobíde bez ťažkostí. Jeho nerozvážna povaha mu dá v láske poriadne zabrať. Neznáša samotu. Vo vzťahu k druhému pohlaviu je nestály a slabý. Ak sa zamiluje, stratí hlavu a zanedbá prácu i povinnosti. Je vášnivý a nerozvážny. Jeho práca prináša úžitok a blahobyt celej rodine.

Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope: Kôň si dobre rozumie s Kozou. Obaja sú veľmi podnikaví. Občas sa však môžu dostať až na okraj priepasti. Jej nevyrovnanosť a náladovosť ho neruší, pretože si ich popri svojom egoizme ani nevšimne. S Tigrom a Psom vychádza dobre. Navzájom sa dopÄşňajú. Tiger a Pes sú takí zaujatí svojimi veľkými úlohami, že jeho milostným nápadom nevenujú pozornosť a nechajú Koňa vychutnávať život. V žiadnom prípade by Kôň nemal spojiť svoj život s Potkanom. Ich manželstvo by mohlo viesť ku katastrofe.

Koza

Koza

Rok Obdobie
1919 01. Feb 1919 - 19. Feb 1920
1931 17. Feb 1931 - 05. Feb 1932
1943 05. Feb 1943 - 24. Jan 1944
1955 24. Jan 1955 - 11. Feb 1956
1967 05. Feb 1967 - 29. Jan 1968
1979 28. Jan 1979 - 15. Feb 1980
1991 15. Feb 1991 - 03. Feb 1992
2003 01. Feb 2003 - 21. Jan 2004

Koza je elegantná, umelecky založená a zamilovaná sama do seba. Nie je spokojná so svojím osudom a svojou náladovosťou znepríjemňuje život druhým. Je náročná a bezohľadná a nie je si toho vôbec vedomá. Jej nedisciplinovanosť a nedochvíľnosť ju robia neznesiteľnou. Keď chce, vie byť milá a šarmantná. Rada profituje z iných a niekedy žije úplne na ich úkor. Je nesamostatná. Vždy potrebuje nejakú oporu, ale dokáže sa vynájsť v každej situácii, keď pocíti čo len minimálnu istotu. Je rada, keď sa jej venuje pozornosť, rozpráva sa o nej, keď ju niekto vedie, radí a pomáha jej. Spolieha sa na druhých. Pesimizmus jej veľmi vyhovuje, lebo má len ďalšiu zámienku pre svoje večné váhanie a lamentovanie. Chová sa vychovane a jemne, ale za týmto správaním ukrýva svoje nálady a vrtochy. Miluje fantastiku a nadprirodzeno.  Je ochotná nezištne pomôcť, ale mnohokrát nerozdáva zo svojho, ale z cudzieho. Koza sa dá ľahko priviazať, ale potom strečkuje. Ľudová múdrosť hovorí, že koza priviazaná na trávnatej ploche je pokojná a trpezlivá, ale na vyschnutej neprestajne bedáka.

Zamestnanie: Má talent a vkus. Hodí sa aj na technické povolania, kde môže využiť svoju šikovnosť a inteligenciu. V žiadnom prípade by nemala pracovať v obchode a nie je stvorená ani pre armádu. Nie je ani dobyvateľom, ani vodcom.

Vzťahy: Druhá etapa života bude pre milostné pletky pohnutá, ale v prvej a tretej etape bude mať veľké šťastie. Za všetko, čo sa jej prihodí, alebo nepodarí, môžu vždy tí druhí

Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope: Milostný život Kozy je pohnutý a plný premien, ale bez vážnych ťažkostí. Ak sa spojí s Mačkou, Sviňou alebo Koňom, bude všetko v najlepšom poriadku. Každý z nich jej môže poskytnúť pohodlie.  Zajac sa bude na jej vrtochoch zabávať, Sviňa ich bude znášať - ak nebudú celkom neznesiteľné - a egoistického Koňa nebudú rušiť. Žiadne iné znamenie Kozu dlhodobo neznesie.

Opica

Opica

Rok Obdobie
1920 20. Feb 1920 - 07. Feb 1921
1932 06. Feb 1932 - 25. Jan 1933
1944 25. Jan 1944 - 12. Feb 1945
1956 12. Feb 1956 - 30. Jan 1957
1968 30. Jan 1968 - 16. Feb 1969
1980 16. Feb 1980 - 04. Feb 1981
1992 04. Feb 1992 - 22. Jan 1993
2004 22. Jan 2004 - 08. Feb 2005

Je tým najnevyspytateľnejším zo všetkých znamení. Je vtipná a niekedy aj duchaplná a vždy prefíkaná. Je spoločenská a navonok si so všetkými rozumie, ale to je často iba taktika. Opica - vždy veselá, milá, ochotná pomáhať - často skrýva za svojou prívetivosťou zlú mienku, ktorú má o svojom okolí. Je diplomat a dokáže sa dostať z každej nepríjemnej situácie. Nedá si nič nanútiť, pretože chce byť nezávislá a slobodná a o tom, čo robiť alebo nerobiť, rozhoduje sama. Zabáva tým, že rieši najzáhadnejšie problémy a vymýšľa si nové finty. Je prefíkaná, pohotová a plná elánu. Môže sa stať aj slávnou, ak to nepreženie so svojimi rečami. Býva dobre situovaná, hoci z času na čas sa môže dostať do finančných ťažkostí. V láske má menej šťastia. Iba málokedy dosiahne trvalejšie šťastie. Ale nezúfa si. Má schopnosť smiať sa svojmu neúspechu a učiť sa zo svojich skúseností. Ak sa však nemôže pustiť do vecí hneď, radšej to vzdá skôr, než začala.

Zamestnanie: Opica je intelektuál, vyzná sa vo veciach a vie, čo sa deje vo svete. Je vzdelaná až učená a má dobrú pamäť. Svojou vynaliezavosťou a originalitou s ľahkosťou prekoná aj tie najťažšie problémy. Je posadnutá úspechom. Má najväčšie šance svoj cieľ dosiahnuť; či už pomocou svojho umu a inteligencie, alebo klamstva a podvodu. Vo všetkých povolaniach môže dosiahnuť úspech - v obchode, v politike.

Vzťahy: Jej vzťahy k opačnému pohlaviu sú nestále a menlivé. Rýchlo sa zamiluje, ale čoskoro sa partnera presýti a tak večne hľadá nové objekty. Je veľmi nestála a prelietavá. V prvej etape života bude šťastná, druhú prežije búrlivo. Jej plány sa skrížia alebo nevyjdú